Онлайн ҳужжат топшириш

РФ Президенти ҳузуридаги халқ хўжалиги ва давлат хизмати академиясининг корпоратив бошқарув Олий мактаби билан қўшма дастур учун онлайн ҳужжат топшириш
Қозон федерал университети билан қўшма дастур учун онлайн ҳужжат топшириш
Хорижий тил билиш сертификатига эга номзодлар учун онлайн ҳужжат топшириш
Бакалавриат таълим дастури

2

Ҳужжат келиб тушди

Магистратура таълим дастури

5

Ҳужжат келиб тушди

Бакалавриат таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш бакалаври (ВВА)
Банк иши

1

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

1

Бакалавр (BSc)
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

0

Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

0

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

0

Магистратура таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш магистри (МВА)
Банк иши

1

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

2

Магистр (МSc)
Давлат молиясини бошқариш

2

Солиқлар ва солиққа тортиш

0

Иқтисодиётни монетар тартибга солиш

0

Бухгалтерия ҳисоби,аудити ва назорати

0

Пенсия фондларини бошқариш

0