Онлайн ҳужжат топшириш

Бакалавриат таълим дастури

0

Ҳужжат келиб тушди

Магистратура таълим дастури

0

Ҳужжат келиб тушди

4-курс бакалаврни кўчириш

0

Ҳужжат келиб тушди

Бакалавриат таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш бакалаври (ВВА)
Банк иши

0

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

0

Бакалавр (BSc)
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

0

Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

0

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

0

Магистратура таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш магистри (МВА)
Банк иши

0

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

0

Магистр (МSc)
Давлат молиясини бошқариш

0

Солиқлар ва солиққа тортиш

0

Иқтисодиётни монетар тартибга солиш

0

Бухгалтерия ҳисоби,аудити ва назорати

0

Пенсия фондларини бошқариш

0