Онлайн ҳужжат топшириш

Қозон федерал университети билан қўшма дастур учун онлайн ҳужжат топшириш
Хорижий тил билиш сертификатига эга номзодлар учун онлайн ҳужжат топшириш
Бакалавриат таълим дастури

295

Ҳужжат келиб тушди

Магистратура таълим дастури

1457

Ҳужжат келиб тушди

4-курс бакалаврни кўчириш

172

Ҳужжат келиб тушди

Бакалавриат таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш бакалаври (ВВА)
Банк иши

96

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

69

Бакалавр (BSc)
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

105

Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

53

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

66

Магистратура таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш магистри (МВА)
Банк иши

267

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

188

Магистр (МSc)
Давлат молиясини бошқариш

217

Солиқлар ва солиққа тортиш

71

Иқтисодиётни монетар тартибга солиш

94

Бухгалтерия ҳисоби,аудити ва назорати

155

Пенсия фондларини бошқариш

38