Онлайн ҳужжат топшириш

РФ Президенти ҳузуридаги халқ хўжалиги ва давлат хизмати академиясининг корпоратив бошқарув Олий мактаби билан қўшма дастур учун онлайн ҳужжат топшириш
Қозон федерал университети билан қўшма дастур учун онлайн ҳужжат топшириш
Хорижий тил билиш сертификатига эга номзодлар учун онлайн ҳужжат топшириш
Бакалавриат таълим дастури

390

Ҳужжат келиб тушди

Магистратура таълим дастури

1457

Ҳужжат келиб тушди

4-курс бакалаврни кўчириш

180

Ҳужжат келиб тушди

Бакалавриат таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш бакалаври (ВВА)
Банк иши

135

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

99

Бакалавр (BSc)
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

143

Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

74

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

97

Магистратура таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш магистри (МВА)
Банк иши

269

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

190

Магистр (МSc)
Давлат молиясини бошқариш

218

Солиқлар ва солиққа тортиш

70

Иқтисодиётни монетар тартибга солиш

95

Бухгалтерия ҳисоби,аудити ва назорати

154

Пенсия фондларини бошқариш

38