Онлайн ҳужжат топшириш

РФ Президенти ҳузуридаги халқ хўжалиги ва давлат хизмати академиясининг корпоратив бошқарув Олий мактаби билан қўшма дастур учун онлайн ҳужжат топшириш
Қозон федерал университети билан қўшма дастур учун онлайн ҳужжат топшириш
Хорижий тил билиш сертификатига эга номзодлар учун онлайн ҳужжат топшириш
Бакалавриат таълим дастури

399

Ҳужжат келиб тушди

Магистратура таълим дастури

1457

Ҳужжат келиб тушди

4-курс бакалаврни кўчириш

184

Ҳужжат келиб тушди

Бакалавриат таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш бакалаври (ВВА)
Банк иши

142

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

102

Бакалавр (BSc)
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

145

Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

77

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

99

Магистратура таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш магистри (МВА)
Банк иши

269

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

191

Магистр (МSc)
Давлат молиясини бошқариш

220

Солиқлар ва солиққа тортиш

70

Иқтисодиётни монетар тартибга солиш

95

Бухгалтерия ҳисоби,аудити ва назорати

154

Пенсия фондларини бошқариш

37