Онлайн ҳужжат топшириш

Бакалавриат таълим дастури

356

Ҳужжат келиб тушди

Магистратура таълим дастури

761

Ҳужжат келиб тушди

Бакалавриат таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш бакалаври (ВВА)
Банк иши

160

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

141

Бакалавр (BSc)
Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

211

Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

122

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

118

Магистратура таълим йуналишлари бўйича топширилган ҳужжатлар

Бизнесни бошқариш магистри (МВА)
Банк иши

482

Молия ва молиявий технологиялар (Digital Finance)

229

Магистр (МSc)
Давлат молиясини бошқариш

240

Солиқлар ва солиққа тортиш

122

Иқтисодиётни монетар тартибга солиш

170

Бухгалтерия ҳисоби,аудити ва назорати

247

Пенсия фондларини бошқариш

55